Ontvangen

Het is tijd
Tijd om je te openen
Tijd om te openen voor alles wat er op je pad komt
Raak het aan
Met jouw licht
Je hoeft niet bang te zijn
Jouw liefde en ziel weten het allang
Het is jouw tijd
Tijd om te openen
En te ontvangen
De liefde die er is en die wil stromen
Die zich zo geliefd voelt
En graag ontvangt
Ze is er
Voor jou en voor mij
Laat ze ontvangen worden door jou
En geniet hiervan
Wees bewust van deze heerlijke energie
De energie die door heel jouw Zijn mag stromen zodat jij gevoed wordt door dit prachtige liefdevolle licht
Ontvangen,
ontvang , ontvang…
Posted in